Category

Diagnoses | Diagnósticos

English
Abbreviation
Español
Abreviación
acoustic neuroma
neuroma acustico
Acromegaly
Acromegalia
aneurysm rupture
rotura de un aneurisma
aneurysmal / aneurysm
aneurismatica / aneurisma
arteriovenous malformation
AVM
malformación arteriovenosa
MAV
Atlanto axial subluxation
Luxación Atloaxoidea
Atlanto occipital subluxation
Luxación occipito atloidea
brachial plexopathy
plexopatía braquial
cauda equina syndrome
CES
síndrome de cauda equina / síndrome de la cola de caballo
cerebrovascular accident / stroke
CVA
accidente cerebrovascular
ACV
clot
coágulo
cranial nerve palsy
parálisis del nervio craneal
craniopharyngioma
craneofaringioma
CSF leak
fuga del líquido cefalorraquídeo
cyst
quiste
diabetes insipidus
DI
diabetes insípida
diffuse axonal injury
DAI
lesión axonal difusa
LAD
disorder
trastorno
empty sella syndrome
síndrome de la silla turca vacía
fusiform
fusiformes
herniated disc
hernia discal
hydrocephalus
hidrocefalia
hypertrophy
hipertrofia
Kyphosis
Cifosis
lipoma
lipoma
meningioma
meningioma (un/el)
mycotic
micotico
Neurosurgical
Neuroquirúrgica
newborn brachial plexus palsy
NBPP
parálisis del plexo braquial en recién nacidos
paraplegia
paraplejía
pathology
patología
peripheral neuropathy
neuropatía periférica
quadriplegia
tetraplejía
rathke's cleft cyst
quiste de la hendidura de Rathke
rehemorrhage
resangrado
saccular
saculares
shaken baby syndrome
síndrome del niño sacudido
spinal cord injury
lesión de médula espinal
spinal stenosis
estenosis espinal
spondylolisthesis
espondilolistesis
subarachnoid hemorrhage
SAH
hemorragia subaracnoidea
HSA
Subluxation
Luxación
traumatic brain injury
TBI
trauma cranioencefálico
TCE
vasospasm
vasoespasmo
vestibular schwannoma
schwannoma vestibular